ALBO - Asuntoliiton blogi

Suomen Asuntoliitto ry:n nettisivut uudistuvat

Tiistai 11.9.2018 - Hannu Rossilahti

Hyvä lukija,

Suomen Asuntoliitto ry:n nettisivut uudistuvat ja yhtenä osana tätä uudistusta sivuille avataan blogipalsta. Blogi on ensi sijassa kanava liiton jäsenille kertoa ajatuksia, havaintoja ja näkemyksiä asumiseen ja siihen läheisesti liittyviin kysymyksiin.

Asuntopolitiikan osalta toimintaympäristö on vahvassa muutoksessa ja lähes kaikki asuntokysyntään liittyvät tekijät ovat sisällöltään erilaisia kuin ennen. Vanha asuntokanta sen sijaan muuttuu ja mukautuu uudenlaiseen, entistä yksilöllisempään kysyntään nähden hitaasti ja asuntomarkkinoilla nousee esiin jatkuvasti uusia ajatuksia ja toiveita.

Asuminen on kuitenkin jatkuvasti keskeinen osa elämää ja hyvän elämän puitteiden järjestämistä. Asumisen osuus käytettävissä olevista tuloista on edelleen suuri ja tuloihin nähden kohtuuhintaisen ja hallintamuodoltaan asukkaan edun mukaisista asunnoista on enemmän kysyntää kuin tarjontaa.

Markkinoiden kehittymisen lisäksi myös julkiselta vallalta odotetaan erilaista apua ja vastaantuloa, jolla asuntomarkkinoiden toimintaedellytyksiä voidaan parantaa.

Asumisen kehittäminen tarpeita vastaamaan on koko yhteiskunnan yhteinen projekti ja jatkuva tehtävä. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan laajaa ja monipuolista keskustelua, joka ottaa tasapuolisesti huomioon erilaisia näkökulmia ja joka voi analyyttisesti pohtia eri ilmiöitä vertaillen ja uusia ajatuksia esiin nostaen.

Suomen Asuntoliitto ry:n uusi blogi on yksi areena tässä keskustelussa. Kirjoitus- ja aihe-ehdotuksia voi lähettää yhdistyksen puheenjohtajalle ja sihteerille.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Asuntoliitto, asuminen, kehittäminen, kohtuuhintainen