ALBO - Asuntoliiton blogi

Kohti kauniimpaa kaupunkia

Perjantai 16.12.2022 - Sampo Vallius, erityisasiantuntija, arkkitehti SAFA


Rakentamisen hinnasta ja määrästä käytävää keskustelua rikastuttamaan on viime vuosina noussut yhä voimakkaammin kysymys rakentamisen kauneudesta. Miksi niin monet uudet rakennukset ovat tylyjä ja luotaantyöntäviä? Rakennammeko kaunista kaupunkikuvaa ja mistä koettu kauneus koostuu?

Arkkitehdit vaikuttavat kaupunkikuvaan ja yksittäisten rakennusten ulkonäköön enemmän ja laajemmin kuin mikään toinen ammattikunta.  Rakennusten suunnittelun lisäksi arkkitehtien hallussa on kaupunkien kaavoitus, rakennusvalvonta ja kaupunkikuvan ohjaus. Rakennuttajan on käytännössä rakentamaan päästäkseen pakko tuottaa ja tilata sellaista aineistoa, että se saa kunnallisen virkamieskoneiston arkkitehtien hyväksynnän.

Jos kerran kauneuden määrittely on annettu akateemisesti koulutetun ja taiteellisesti lahjakkaan ammattikunnan vakaisiin käsiin näin voimallisesti, miksi sitten kansalaisten kokemus ympäristön kauneudesta ja eritoten uusien rakennusten soveltuvuudesta ympäristöönsä on niin usein törmäyskurssilla? Siinä missä kansalaismielipide vaatii pittoreskia ja arvostaa vanhan tyylistä, arkkitehdit tuottavat ankaraa, tarkoituksenmukaista ja modernia. Voisiko tämän juovan kuroa umpeen?

Näkökulmia kauneudesta

Kohti kauniimpaa kaupunkia on syksyn 2022 uutuuskirja, jonka on tarkoitus nostaa kauniin rakentamisen erilaisia ulottuvuuksia esiin ja tuoda ilmi kauniiksi koetun ympäristön osatekijöitä eri näkökulmista.

Kirjoittajat ovat paitsi arkkitehtejä, myös laajasti muiden ammattien edustajia: historioitsijoita, lääkäreitä ja sosiologeja. Tavoitteena on avata kehitystä, joka on johtanut nykyisen kaltaiseen arkkitehtuuriin ja toisaalta osoittaa poikkitieteellisesti kauniin rakentamisen psykofyysiset vaikutukset ihmiseen. Kirja myös pyrkii valottamaan ja kyseenalaistamaan myyttejä, jotka suomalaiseen arkkitehtuuriin liitetään.

Olen itse mukana kirjan kirjoitustyöryhmässä. Koin, että arkkitehtikoulutukseni yksi kulmakivi oli pyrkimys tietynlaisen akateemisen maun iskostamiseen. Sen keskeinen piirre oli selvä eroaminen rahvaan mausta.

Viime aikoina jopa valtalehtien sivuilla arvosteltu laatikkoarkkitehtuuri esitettiin ainoana ajan hengen mukaisena vaihtoehtona ja modernistiset ihanteet nostettiin jalustalle. Moni samaan aikaan tai aiemmin opiskellut on sanonut jakavansa käsityksen. Uskon ja toivon, että kirjan avulla mahdollistetaan aito moniarvoinen ja tyyliltään rikkaampi arkkitehtuurikäsitys ja -kasvatus.

Artikkelini käsittelee myyttiä kauniin rakentamisen kalleudesta. Sen käsittelemiseksi on tärkeää ymmärtää rakennusteknillinen kehitys, joka on johtanut muodon vapautumiseen ja sitä kautta yksinkertaistumiseen. Tiettyjen tyylielementtien taustalla oli välttämättömyyden pakko, mutta ne kuorrutettiin ja koristettiin kauniiksi.

Keskinkertaista ja rumaa

Nyt, kun kaikki olisi mahdollista ja tekniikka sallivaa ja tuotanto joustavaa, jostain syystä kauneuden pyrkimys nähdään virheenä ja korostetaan sen ylimääräisyyttä ja sitä kautta kalleutta. Tuntuu, että yksittäinen kuluttaja toiveineen ja aistimuksineen on uhrattu teknistaloudellisen ja rationalistisen arkkitehtuurin vuoksi. Liian kalliin sijaan syynä on tahtotilan puute.

Kohti kauniimpaa kaupunkia on yhtä aikaa manifesti monipuolisemman rakentamisen puolesta ja samalla myös hätähuuto kauniimman ja ihmisläheisemmän rakennetun ympäristön puolesta. Rumuus turruttaa ja siksi on aina yhtä elähdyttävää herätä vanhan ja rikkaan ympäristön kauneuteen vaikkapa ulkomaan matkalla vanhan kaupungin kujilla.

Miksi kotona pitää tyytyä keskinkertaiseen tai rumaan? Ei kyseessä ole luonnonlaki tai olosuhteiden pakko. Kaunis kaupunkikuva ei ole vain eleetön kehys arkiselle elämälle, vaan se voi olla rikastuttava ja ylevöittävä, identiteettiä luova ja vahvistava rakenne, jonka syvemmät vaikutukset ja seuraukset voidaan mitata hyvinvoinnissa, vetovoimassa ja jopa rahassa.

Lähde mukaan vaatimaan kauneus takaisin rakennettuun ympäristöön!

Kirjaan voit tutustua ja hankkia täältä: https://www.kohti-kauniimpaa-kaupunkia.fi

Avainsanat: Kauneus, arkkitehtuuri, kaupunkisuunnittelu


Kommentit

3.10.2023 12.45  Alina

Kohti kauniimpaa kaupunkia -kirja onkin minulle uusi tuttavuus. Mielestäni kauneuden, toimivuuden ja siisteyden vaaliminen kaikkialla olisivat todella hyvä asia. Myös kiinteistöhuolto pihahoitoineen olisi hyvä hoitaa aina ajallaan, silloin harmonia ja kauneus säilyisi.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini