Suomen Asuntoliitto r.y.

Suomen Asuntoliitto r.y. on perustettu vuonna 1964. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää asunnontarvitsijoiden ja asunnonkäyttäjien etujen mukaista asuntopolitiikkaa. Suomen Asuntoliitto korostaa toiminnassaan mm. maapolitiikan tärkeyttä, pienimuotoisen rakentamisen ja ihmisten mahdollisuutta hankkia oma asunto kohtuullisin kustannuksin.

Suomen Asuntoliitto on painottanut viime vuosina erityisesti viihtyisän asuinympäristön merkitystä.

Suomen Asuntoliitto on Osuuskunta Suomen Asuntomessujen ja SFHP:n jäsen.

Toimintamuodot

  • Keskustelutilaisuudet ja seminaarit
  • Julkaisutoiminta mm. Asumistaso-vuosikirja
  • Lausuntojen antaminen asuntopoliittisista aiheista
  • Asuntoasiain kuluttajavalistustoiminta
  • Ympäristöpalkinnot

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säänntöihin pääset tästä LINKISTÄ

PRH - Patentti- ja rekisterihallitus

"PRH pitää yhdistysrekisteriä, johon merkitään rekisteröityjä yhdistyksiä koskevia tietoja. Rekisteriin merkitään esimerkiksi yhdistyksen säännöt ja nimenkirjoittajat eli henkilöt, joilla on oikeus toimia yhdistyksen puolesta"

PRH:n yhdistysrekisteriin pääset tästä LINKISTÄ

Yhdistyslaki 26.5.1989/503

FINLEX - ajantasainen lainsäädäntö. Päivitetyt säädöstekstit, joissa lakiin tai asetukseen tehdyt muutokset sisältyvät säädöstekstiin.

Ajantasaiseen yhdistyslakiin pääset tästä LINKISTÄ