Asumisen vaaramaisema

Korona

Asuntoliitto kokosi KIRA-alalla vaikuttavien tahojen verkkosivuilta näkökulmia koronasta UUTISEEN

THL:n sivuille, KORONA

THL: Ajantasainen KORONATILASTO

WHO Covid19 DASHBOARD

Asuntopolitiikan kirjaukset
hallitusohjelmassa 2019


Sanna Marinin hallitus

Ministerit tästä LINKISTÄ

Hallitusohjelma tästä LINKISTÄ

Hallituskauden ympäristö- ja ilmastoministerit (myös asuminen)

 • Maria Ohisalo (7.6.2022 alkaen)
 • Emma Kari (19.11.2021-7.6.2022)
 • Krista Mikkonen (10.12.2019-19.11.2021, siirtyi sisäministeriksi)

Maria Ohisalo toimii ympäristöministeriön päällikkönä ja käsittelee kaikki ympäristöministeriön toimialaan kuuluvat asiat. Ympäristö- ja ilmastoministeri vastaa ilmastoasioiden koordinoinnista valtioneuvostossa.

Asuntopolitiikan kirjaukset hallitusohjelmassa

3.1 Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

3.1.1 Asuntopolitiikka

Rakennetaan hiilineutraalia yhteiskuntaa ja parannetaan rakentamisen laatua

 • Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus
 • Puurakentamisen ja vähähiilisen rakentamisen edistäminen
 • Korjausten tukeminen
 • Sisäilmaongelmiin puuttuminen
 • Sisäilmaongelmista kärsivien auttaminen

Tuetaan kestävää kaupunkikehitystä ja lisätään asuntorakentamista kasvavilla kaupunkiseuduilla

 • Asuntopolitiikan kehittäminen pitkäjänteisesti
 • MAL-sopimusmenettely
 • Valtion tukema asuntotuotanto
 • Toimet kasvavilla kaupunkiseuduilla
 • Toimet väestöltään vähenevillä alueilla
 • Erityisryhmien asuminen
 • Lähiöiden kehittäminen ja kestävä kaupunkikehitys
 • Omistusasumisen uudet muodot ja hinta
 • Vuokralaisen aseman vahvistaminen
Poistetaan asunnottomuus kahdessa vaalikaudessa

KIRA-alan hallitusohjelmatavoitteet (HOT)

Kokosimme rakentamis- ja kiinteistöalaan liittyvien organisaatioiden hallitusohjelmatavoitteet (HOT) tarkasteluun.

HOT-tavoitteisiin pääset tästä LINKISTÄ

Asumisen ja rakennetun ympäristön kysymyksiin keskittyvälle ministerille on laaja kannatus. Asian ovat nostaneet esille hallitusohjelmatavoitteissaan seuraavat organisaatiot:

SAFA: Rakennetun ympäristön ministeri

KOVA ry: Valtioneuvostossa on asuntoministeri

SAY: Asuntopolitiikkaa koordinoimaan nimitetään poikkihallinnollinen kaupunkikehityksen ja asumisen ministeri

KIRA-foorumi: Oma ministeri(ö) rakennetun ympäristön kokonaisohjaukseen

KIRA-foorumiin kuuluvat organisaatiot:

 1. Rakennusteollisuus RT
 2. RIL
 3. KVKL
 4. ATL
 5. Kiinteistötyönantajat
 6. Rakennustieto
 7. Isännöintiliitto
 8. Kiinteistöliitto
 9. SAFA
 10. RKL
 11. STUL
 12. RAKLI
 13. Talotekninen teollisuus ja kauppa ry
 14. SKOL