Asumisen vaaramaisema

Asuntopolitiikan kirjaukset
hallitusohjelmassa 2023


Ministerit tästä LINKISTÄ

Hallitusohjelma tästä LINKISTÄ

Ympäristö- ja ilmastoministerit (myös asuminen)

Asuntopolitiikan kirjaukset hallitusohjelmassa

3.1 Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Rakennetaan hiilineutraalia yhteiskuntaa ja parannetaan rakentamisen laatua

 • Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus
 • Puurakentamisen ja vähähiilisen rakentamisen edistäminen
 • Korjausten tukeminen
 • Sisäilmaongelmiin puuttuminen
 • Sisäilmaongelmista kärsivien auttaminen

Tuetaan kestävää kaupunkikehitystä ja lisätään asuntorakentamista kasvavilla kaupunkiseuduilla

 • Asuntopolitiikan kehittäminen pitkäjänteisesti
 • MAL-sopimusmenettely
 • Valtion tukema asuntotuotanto
 • Toimet kasvavilla kaupunkiseuduilla
 • Toimet väestöltään vähenevillä alueilla
 • Erityisryhmien asuminen
 • Lähiöiden kehittäminen ja kestävä kaupunkikehitys
 • Omistusasumisen uudet muodot ja hinta
 • Vuokralaisen aseman vahvistaminen
Poistetaan asunnottomuus kahdessa vaalikaudessa