ALBO - Asuntoliiton blogi

Asumisen tutkimusprofessuuri

Keskiviikko 3.4.2019 - Vesa Ijäs, rakennuttamispäällikkö, TkT, ARA

Ehdotan, että Suomeen perustettaisiin asumisen tutkimusprofessuuri vuoden 2019 aikana.

Miksi asumisen tutkimusprofessuuri tarvitaan?

Suomen Akatemian asumisen tutkimusohjelma Asu-Live päättyi 2015, SHOK-rahoitteisen rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymän RYM Oy:n toiminta päättyi 2016, TEM-rahoitteisen Asumisen osaamisklusterin toiminta ja rahoitus loppuivat 2014, asumisen tutkimusprofessuurin toiminta päättyi Kuopion yliopistolla jo vuosia sitten, VTT:n rakentamiseen liittyvä tutkimus on merkittävällä tavalla vähentynyt.

Aiheita asumisen tutkimukselle voisivat olla esimerkiksi seuraavat näkökulmat:

 • uudisrakentamisen laatu ja tuottavuus
 • asuntoarkkitehtuuri ja konseptit
 • asuntorakentamisen prosessit
 • korjaus- ja täydennysrakentaminen, purkaminen sekä kierrätys
 • asuntokannan suunnitelmallinen ylläpito
 • ilmastonmuutoksen vaikutukset asumiseen, vähähiilisyys
 • yksityisen- ja julkisen sektorin rakennemuutokset asumisen kannalta
 • väestön demografisten muutosten vaikutukset asuntokantaan ja rakentamiseen
 • asunnottomuus ja segregaatiokysymykset
 • asumisen preferenssit
 • ennakointi
 • digitalisaatio asumisen ja asuntorakentamisen näkökulmista
 • investointien ja asumistukien näkökulmat

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) voisi tarjota valtion tukeman asuntotuotannon ja asuntokannan piiristä vahvan viitekehyksen asumisen tutkimustoimintaan. ARA on ollut jo pitkään yksi merkittävimmistä asumisen tutkimustoimintaa ylläpitävistä ja edistävistä tahoista Suomessa.

ARAn vuoden 2019 lainavaltuudet ovat 1,8 miljardia euroa ja avustusvaltuudet reilut 200 miljoonaa euroa. Tällä rahoituksella on mahdollista rakentaa ja korjata noin 23 500 asuntoa. ARA-kannassa valmiita vuokra- ja asumisoikeusasuntoja on 600 000. ARAn nimeämiä yleishyödyllisiä- ja julkisyhteisöjä on yli 1 000.

Viitekehys ja tutkimusalusta ovat olemassa. Asumisen tutkimukselle on monitasoisten rakennemuutosten keskellä akuutti tarve. 

2 kommenttia . Avainsanat: Tutkimus, professuuri, asuminen, ARA

Suomen Asuntoliitto ry:n nettisivut uudistuvat

Tiistai 11.9.2018 - Hannu Rossilahti

Hyvä lukija,

Suomen Asuntoliitto ry:n nettisivut uudistuvat ja yhtenä osana tätä uudistusta sivuille avataan blogipalsta. Blogi on ensi sijassa kanava liiton jäsenille kertoa ajatuksia, havaintoja ja näkemyksiä asumiseen ja siihen läheisesti liittyviin kysymyksiin.

Asuntopolitiikan osalta toimintaympäristö on vahvassa muutoksessa ja lähes kaikki asuntokysyntään liittyvät tekijät ovat sisällöltään erilaisia kuin ennen. Vanha asuntokanta sen sijaan muuttuu ja mukautuu uudenlaiseen, entistä yksilöllisempään kysyntään nähden hitaasti ja asuntomarkkinoilla nousee esiin jatkuvasti uusia ajatuksia ja toiveita.

Asuminen on kuitenkin jatkuvasti keskeinen osa elämää ja hyvän elämän puitteiden järjestämistä. Asumisen osuus käytettävissä olevista tuloista on edelleen suuri ja tuloihin nähden kohtuuhintaisen ja hallintamuodoltaan asukkaan edun mukaisista asunnoista on enemmän kysyntää kuin tarjontaa.

Markkinoiden kehittymisen lisäksi myös julkiselta vallalta odotetaan erilaista apua ja vastaantuloa, jolla asuntomarkkinoiden toimintaedellytyksiä voidaan parantaa.

Asumisen kehittäminen tarpeita vastaamaan on koko yhteiskunnan yhteinen projekti ja jatkuva tehtävä. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan laajaa ja monipuolista keskustelua, joka ottaa tasapuolisesti huomioon erilaisia näkökulmia ja joka voi analyyttisesti pohtia eri ilmiöitä vertaillen ja uusia ajatuksia esiin nostaen.

Suomen Asuntoliitto ry:n uusi blogi on yksi areena tässä keskustelussa. Kirjoitus- ja aihe-ehdotuksia voi lähettää yhdistyksen puheenjohtajalle ja sihteerille.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Asuntoliitto, asuminen, kehittäminen, kohtuuhintainen